lotgenoten in kunst

 

Lotgenoten in kunst | Terug naar Index >

5 fragmenten || Muziek, tekst, grafisch werk || Auteur: 'Een Jongen'

 

1. Gevolgen misbruik door anderen || 2. Schandjongens || 3. De ontering van het geslacht || 4. Dwangmatig handelen || 5. De oom van de oom || 6. Al die kinderen van de rekening || 7. Verruild || 8. Dan maar verguisd || 10. De essentie van de eerste keer || 13. Eenzaamheid || 14. Satanisch ritueel misbruikt||

Dan maar verguisd

 

de buren begrijpen hem niet
in de familie snappen ze hem niet
zijn vrienden staren hem aan
alsof hij een doodzonde gedaan had
zitten sindsdien niet meer op dezelfde golflengte
bij de commissaris vindt hij wel een luisterend oor
maar hij begrijpt de ballen er niet van
die vriendelijke grijns van de decaan
niet uit een meelevend hart
maar uit en ivoren toren vol kilheid en ijs
de psycholoog raakt wrevelig van zijn betoog
wuift dat weg als een zwerm hinderlijke muggen
ja die ramp van negen-elf
die kennen we nu langzamerhand wel
de amerikanen hebben zich eroverheen gezet
de torens zijn inmiddels herbouwd
het verleden hebben zij laten rusten

waarom heeft hij het aan iedereen moeten zeggen
dat hij ook een van hen is
die in hun jeugd onzedelijk zijn betast
het spel met hen hebben gespeeld
waar zij nog geenszins aan toe waren
toen velen hun mond hierover hebben opengedaan
besloot hij aanvankelijk te zwijgen
maar dagelijks brandde er een vuur in hem
als jonge wijn is het gebleken in een brosse kruik
het is gaan gisten en gisten alsmaar door
tot er geen houden meer aan was
met een harde knal spatte de kruik uit elkaar
bevrijd voelde hij zich - het zaad is eruit
dat zich te lang had opgezameld in zijn ballen
een heuse verademing
maar toen klaagden de gevolgen zich een voor een aan

moeten verweren had hij zich
nee moeten zeggen en weg te gaan
desnoods erop los moeten slaan
die betweters zijn als de beste stuurlui aan wal
hun oordelen snijden diep en doorploegend
natuurlijk is dit alles mijn eigen schuld
ach je hebt het zelf toch stikum gewild
dat heeft je aanrander ertoe aangemoedigd
nog een stapje verder met je te gaan
aldus heb je je eigen ellende zelf veroorzaakt
niet alleen je belager is zo'n viezerik
dat ben je zelf ook
als een bij ging je zelf op de honing af
tot de korf er geheel mee gevuld raakte
en nu maar je achteraf beklagen
we vinden je een zielepoot, een slappeling
dit soort zaken heb je maar mooi voor jezelf te houden
ons er niet mee te belasten

ja, aldus wordt er volop gedacht om hem heen
maar ze spreken het niet tegen hem uit
veinzen vriendelijkheid met hun lippen
of kijken dwars door hem heen als ware hij van glas
uit de ogen van anderen spreekt een stil verwijt
beschouwen hem als een landloper van het ergste soort
kan hij het helpen, dat hij als gehypnotiseerd was
het hele schouwspel lijdzaam moest gadeslaan
en ondergaan als een willoze slaaf
als een prooi in een spinneweb
de spin ijlt er gretig op af
wikkelt hem om en om met zijn kleverige draden
sleept hem naar de hoek als een toetje voor later
telkens zuigt hij hem leger en leger
tot hij volledig leeggelebberd is
en flikkert hem tenslotte uit zijn nest
een nieuwe prooi heeft zich inmiddels aangediend
die nog mals en vers is
die hetzelfde lot moet ondergaan
talloze slachtoffers heeft hij verorberd
telkens smaken zij naar meer

maar hij weet hoe de mens in elkaar zit
van jongsaf aan heeft hij daar oog voor gehad
het is de wereld van de schone schijn
waar de waarheid ondergesneeuwd raakt door talrijke leugens
drogredenen en mythes, illusies en waanvoorstellingen
heeft iemand het gepresteerd een goed boek te schrijven
dan is zijn naam gemaakt ja gevestigd
al schrijft hij daarna nog vele boeken
de een nog beroerder dan de ander
het wordt allemaal geslikt als zoete koek
als broodjes ham gaan ze grif over de toonbank
maar niemand die eens even hierbij stilstaat
ziet hoe al het zout eruit getrokken is
zelf is de schrijver verworden tot een personage zonder smaak
de roem en het aanzien heeft hij lief
dat heeft heel zijn hart voorgoed bedorven

nee, dan maar verguisd en aangestaard worden
als kwame hij van een verre planeet
ook zijn Jezus heeft spot en hoon moeten verdragen
de leraren van Zijn tijd konden de waarheid niet aanhoren
en hoe Hij de zwerver en de hoer verhief boven hen
henzelf aan de kaak stelde over hun ogendienst
het zich fraai voordoen voor alle mensen
terwijl zij de wet van hun God met voeten vertraden
die aan hun laars lapte
zonder bewijsgrond hebben ze Hem aan het kruis genageld
Hem in alle schande en naaktheid tentoongespreid
terwijl ze Zijn kleren verdeelden
kom toch van dat kruis af
en dan zullen wij in je geloven
jij bent immers een koning, de zoon van God
geen enkel weerwoord heeft Hij gesproken
liet alles over Zich komen
maar heeft Zich bekommerd over die moordenaar
die naast Hem was gekruisigd
berouw vertoonde

aldus heeft Hij tot Zijn dood volhard
en hierin de overwinning behaald voor Zijn Vader
en voor een ieder die in Hem zijn vertrouwen heeft gesteld
gelijk Hij is opgestaan uit de doden
zullen die ook door Hem opstaan
voor eeuwig bij Hem gevoegd worden
daarom
deze jongen heeft zijn last te dragen
beter verguisd te worden dan eer en roem
met de vinger nagewezen te worden
een etiket opgeplakt
maar met zijn hart is het goed gesteld
voor Hem heeft hij dat kristalhelder en oprecht weten te houden
ja al die ingehouden smaad van mensen
zuivert heel zijn binnenste uit
als een grote ouderwetse voorjaarsschoonmaak
ja leuk is het het allerminst
als iedereen je weet te mijden als de pest
aan je eenzaamheid nog toevoegt
maar zo weet hij dat hij er toch komt
voor zijn Jezus mag hij er wezen
Die veel meer ellende tot aan de dood gedragen heeft
een blijvende troost is Hij voor hem
Hij voert hem er wel doorheen

 

 

1. Gevolgen misbruik door anderen || 2. Schandjongens || 3. De ontering van het geslacht || 4. Dwangmatig handelen || 5. De oom van de oom || 6. Al die kinderen van de rekening || 7. Verruild || 8. Dan maar verguisd || 10. De essentie van de eerste keer || 13. Eenzaamheid || 14. Satanisch ritueel misbruikt||

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

© 2016 / 'Een Jongen' / Stichting Klokk.
Kopiëren, (her-)publiceren, al dan niet in gewijzigde vorm, van de inhoud van deze website: te weten tekst, beeld, geluid en video is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

> Terug naar de overzichtspagina