lotgenoten in kunst

 

Lotgenoten in kunst | Terug naar Index >

5 fragmenten || Muziek, tekst, grafisch werk || Auteur: 'Een Jongen'

 

1. Gevolgen misbruik door anderen || 2. Schandjongens || 3. De ontering van het geslacht || 4. Dwangmatig handelen || 5. De oom van de oom || 6. Al die kinderen van de rekening || 7. Verruild || 8. Dan maar verguisd || 10. De essentie van de eerste keer || 13. Eenzaamheid || 14. Satanisch ritueel misbruikt||

Al die kinderen van de rekening

 

alsmaar moeten kinderen op hun tenen lopen
van hun ouders of anderen voortdurend moeten presteren
een ware toets- en diplomaterreur
vooral de jongens delven hierin het onderspit
die overheersende feminisering maakt hen finaal kapot
al het kwajongenszout uit hen weggedropen
belhamels in de kiem gesmoord
beziet die kibbelende ouders - om werkelijk helemaal niets
projecteren al hun problemen op hun kroost
eenmaal uit elkaar
wordt het kind door de ene ouder tegen de andere opgezet

in een vreemd land raken zij cultuurontheemd
of aangeleerd hoe zij over alles hebben te denken
als communist of fascist, moslim of christen
sommigen worden verheven tot een godin
hoevele malen per dag moeten zij hun beentjes spreiden
andere kerels spelen al te graag met hun kartelmes
besneden, gecastreerd of volledig ontmand
of op andere wijzen verminkt of vermoord
dat ene meisje is de dans ontsprongen
uitgehuwelijkt is zij aan een volwassene

anderen lijden vanwege het uitgestorte gif
meisjes strompelen voort op hun lotusvoetjes
hun ribbetjes puilen vervaarlijk uit vanwege de knagende honger
in een satanisch ritueel opgeofferd aan de goden
insnijdingen en pijnigingen tijdens hun jeugdwijding
in een oorlog tot martelaren verheven
of een mitrailleur in hun handjes gedrukt
om in het rond uit te moorden
een fraai proefkonijn voor alle nieuwe medicijnen en zalfjes
bij een schoolexperiment een ipad in hun handen gedrukt

te koop aangeboden op de slavenmarkt
ondergebracht in fabrieken en kolenmijnen
plotseling uit huis weggeroofd en elders opgeborgen
een ware kinderhandel in adoptie
opgesloten in een internaat onzedelijk betast
jongens geestelijk gesproken vele malen erger dan meisjes
groepjes spiernaakte kinderen trekken rond
opgevangen in een vluchtelingenkamp
in de gevangenis horen zij toch niet thuis
laat staan in een concentratiekamp
uitgemergeld tekenen zij hun nieuwe werkelijkheid
in vrolijke en bonte kleuren

altijd wordt er naar hun mening gevraagd
steeds maar moeten kiezen
een beslissing kunnen zij maar moeilijk nemen
waarnaar hun ouders zich moeten schikken
die zo bang zijn dat hun kinderen zich zullen bezeren
het ruige buitenspel is hen aldus ontnomen
streken en kattekwaad voorgoed uitgebannen
meisjes mogen baldadig en brutaal zijn
lawaaierig en luidruchtig
maar jongetjes dienen zich rustig te houden
niets mogen zij nog zelfstandig ondernemen
of hen wacht reeds de ergste straf
voor al dat bonte speelgoed halen zij de neus op
vervelen zich rot
beseffen niet hoe verwend zij wel zijn
dromerig of fatserig vanwege hun tv, computer of ipad
op de luie bank hebben zij zich volledig klem gevreten

hen is een etiket opgeplakt
waar zij nooit meer vanaf raken
normaal-mogen-zijn wordt tegenwoordig afgewezen
de hoogbegaafde kreunt onder deze vloek
waarom wordt hij toch zo aanbeden
een ander is opgegroeid in de couveuse
kan het niet helpen, dat hij een gebrek heeft
waarom stellen zijn verzorgers zich zo vreselijk aan
volledig overgepedagogiseerd
zij weten dat zij anders zijn
lesbisch, transgender of biseksueel
homo, of seks met een klasgenootje
ze komen er maar niet uit met hun keuze
met pakkertje grijpen ze hem altijd tussen zijn spillebenen
hij speelt maar wat al te graag dat slachtoffertje

altijd moet hij naar die pater of leraar toe
ook vader weet wel raad met zijn zoontje
nooit mag hij er met een ander over praten
intern voelt hij zich meer op zijn gemak
tot hij uit de groep wordt geplukt door die rare kwibus
hij toont hem zijn beminnelijke glimlach
in alles heeft hij hem te gehoorzamen
zo is nu eenmaal het leven van een schandjongen

anderen zijn de dans ontsprongen
groepjes straatjongens in elke stad
echte bengels zijn het
veelal uitgestoten door hun ouders
of weggelopen vanwege de ellende thuis
samen zijn ze sterk genoeg
allen leven zij van de straat
menigten die hen niet kunnen velen of zien
maar zij hebben te overleven
snuiven lijm of roken een sigaret
drugs en alcohol om hun verdriet te vergeten
met rondzwervende kinderen delen zij het buiten-zijn
sommigen vanwege hun gebrek veel geld toegeworpen
met opzet zijn zij daartoe verminkt
elke avond worden zij leeggeschud

maar in dit opgeblazen kikkerlandje
worden straatjongens niet gevonden
men spreekt slechts van zwerfjongeren aan de ene kant
en van school weggelopen spijbelaars aan de andere kant
de vele straatjongens vallen tussen de wal en het schip
fraai weggemoffeld in ons registratiesysteem
vallen buiten elk officieel circuit

leve dit land van de schone schijn
waar alles prima in orde is
dat zich voor het buitenland mooi oppoetst
hen terechtwijst met hun bedillerige vingertje
alles wensen zij in hun betweterigheid te betuttelen
hun moraal over de gehele wereld op te dringen
een nietsontziende regeldrift
zwervers worden elke nacht haastig van de straat geplukt
en ondergebracht
iedereen wordt dat internet in de maag gesplitst
derdeklas-treinen worden hier allang niet meer gevonden
gevuld is dit land met schanddaden gepleegd aan kinderen
eerst een luchtige opmerking
ach wat erg, he
dan wordt de zaak in de doofpot gestopt
verzwegen en gemeden als de pest
zulke zaken komen hier ten ene male niet voor
wij zijn immers een beschaafd land

ach, hoelang moet de jongen dit alles aanzien
onder hen verblijven en verdragen
vastbesloten heeft hij zich op deze zaak geworpen
opmaken zal hij zich voor al die misbruikte jongens
hen wier ziel wegsmelt in hun binnenste
wegteren in hun hart
maar het ferm weten te overbluffen
want het past niet voor een jongen om te huilen
of medelijden af te dwingen
meesmuilend
met een heuse kwinkslag maakt hij er zich van af
en haalt zijn schouders quasi-onverschillig op
maar deze jongen weet wel beter....

dikwijls werd Jezus omringd door een grote menigte
vroegen Hem, wie de grootste en belangrijkste onder hen is
daar zag Hij een snotterend jochie staan
greep hem bij zijn kladden
en plaatste hem temidden van de groep
omhelsde hem innig
word maar zoals deze jongen, zei Hij
pas dan kijkt de Vader naar jullie om
daarna werd Hij ontroerd in heel Zijn gemoed
en sprak: wie een van jullie deze kleinen oneer aandoet
een zware molensteen wordt er om je hals geknoopt
en geworpen in de diepste oceaan

maar de mensen hebben hun neus voor deze boodschap opgehaald
ook nu worden al deze kleinen veracht
het ergste zijn de jongens er wel aan toe
troost moeten zij putten uit de boodschap van zijn Zender
ook als zij allang volwassen geworden zijn
hun kind-zijn werd door die onteringen hen voorgoed ontroofd
hun gehele leven torsen zij deze ondraaglijke last
van landswege wordt hen geenszins recht verschaft
maar God zal hen terdege recht verschaffen
hun daders zeker bestraffen naar al hun harteloze daden

velen halen hun neus op voor Jezus de kindervriend
maar pas bij Hem vind je uiterste voldoening
gewis zal Hij alles voor je doen
wat in Zijn vemogen ligt
stel daarom op Hem je vertrouwen
Hij zal het geheel voor je maken
Hem zij daartoe alle eer
deze jongen heeft slechts zijn plicht gedaan
om je hierop te wijzen
zijn kop eraf als dat niet zo is

 

 

1. Gevolgen misbruik door anderen || 2. Schandjongens || 3. De ontering van het geslacht || 4. Dwangmatig handelen || 5. De oom van de oom || 6. Al die kinderen van de rekening || 7. Verruild || 8. Dan maar verguisd || 10. De essentie van de eerste keer || 13. Eenzaamheid || 14. Satanisch ritueel misbruikt||

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

© 2016 / 'Een Jongen' / Stichting Klokk.
Kopiëren, (her-)publiceren, al dan niet in gewijzigde vorm, van de inhoud van deze website: te weten tekst, beeld, geluid en video is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

> Terug naar de overzichtspagina