lotgenoten in kunst

 

Lotgenoten in kunst | Terug naar Index >

5 fragmenten || Muziek, tekst, grafisch werk || Auteur: 'Een Jongen'

 

1. Gevolgen misbruik door anderen || 2. Schandjongens || 3. De ontering van het geslacht || 4. Dwangmatig handelen || 5. De oom van de oom || 6. Al die kinderen van de rekening || 7. Verruild || 8. Dan maar verguisd || 10. De essentie van de eerste keer || 13. Eenzaamheid || 14. Satanisch ritueel misbruikt||

De oom van de oom

 

nu begrijpt de jongen
waarom die ander in de klas naast hem kwam zitten
zelden had hij contact met hem gehad
ook bij hem thuis is het bonje
die eeuwige ruzies tussen zijn ouders
zijn vader keek altijd te diep in het glaasje
een pak ransel wenste hij te ontlopen
kwam dikwijls niet meer thuis
hij stonk vanwege zijn ongewassen lijf en kleding
zag eruit als een vermagerde zwervershond

maar gelukkig had hij nog een oom
die zich over hem ontfermde
waarlijk, hij zag er weer veel beter uit
ook in onze klas begon hij weer praatjes te krijgen
telde weer volledig mee
naast mij gezeten vertelde hij over zijn goede oom
die hem zo uit de put heeft getrokken
je zou 'm beslist eens moeten zien

lotgenoten in kunst

met tegenzin nam hij zijn kameraad mee
wat had hij te schaften bij zo'n wildvreemde vent
al was die heel goedaardig en vriendelijk
maar zijn weerstand smolt weg als sneeuw voor de zon
toen die voor hen de deur opengedaan had
hem vrolijk uitnodigde om verder te komen
dat gezicht van die man stond hem wel aan
duidde hen te gaan zitten
en gaf hen wat frisdrank en een reep chocola

en toen gebeurde het
zijn vriendje stond van tafel op
en begon zich uit te kleden
helemaal uit te kleden
langzaam deed hij zijn onderbroekje omlaag
opeens veerde zijn stijve piemel omhoog boven het elastiek
parmantig plaatste hij zich voor zijn oom
die hem uitvoerig is gaan bestrelen
van top tot teen
vastgenageld op zijn stoel sloeg hij dit schouwspel gade
tenslotte trok hij zijn kleding weer aan
en kreeg van hem een briefje van honderd
nogmaals graaide oom in zijn dikke portefeuille
en overreikte mij ook zo'n briefje
toen hij ons beiden de deur uitliet
lispelde hij tot mij: kom je nog eens terug?

lotgenoten in kunst

hij begreep er helemaal niets meer van
niets had hij voor die oom hoeven te doen
toch had hij hem rijkelijk beloond
maar teruggaan was er niet meer bij
hij vertrouwde het hele zaakje niet
zijn argwaan was gewekt

maar het geld had hij snel en goed besteed
en hij wenste het nog eens te beleven
maar hij zou direct opstaan en weglopen
als het hem niet zinde
aarzelend trok hij aan de bel
hoorde reeds naderende voetstappen in de gang
verbaasd deed oom de deur voor hem open
en haalde hem als sinterklaas binnen
weer een reep chocola en wat frisdrank
of hij een foto van hem mocht maken?
wel moest hij zijn bovenlijf ontbloten
nou, daar had hij geen enkel bezwaar tegen
tenslotte verliet hij met een honderdje in de hand zijn huis
dat was weer snel verdiend
wat deed hij er eigenlijk moeilijk over
er zat nog voldoende geld in die portefeuille

lotgenoten in kunst

de volgende keer ging ook zijn spijkerbroek omlaag
en de keer daarop het laatste wat hij aan had
een rare kerel maar, die oom van hem
wat had hij nu aan al die foto's
in de klas probeerde hij zijn vriendje erover aan te spreken
maar die grinnikte slechts
zie je nou hoe makkelijk dat gaat?
voor de rest doet hij geen vlieg kwaad
dat zie je toch ook aan mij

weer had hij zich laten vereeuwigen
en zich overal laten bestrelen
toen kwam er zachtjes een andere man binnen
zijn oom reikte hem weer dat verdiende geld toe
en sprak: de volgende keer doe ik het niet met jou
maar moet je het met deze man doen
de jongen verstarde
wierp het geld op de grond
en wilde vertrekken
maar zijn oom greep hem bij de schouder
keek hem doordringend aan
en sprak met zoetgevooisde stem
als we nu eens al je naaktfoto's in de buurt gaan verspreiden
duizendvoudig
nou, dat zou je toch niet willen, toch?
toen overreikte oom hem opnieuw dat stinkende geld
en liet hem zachtjes uit

lotgenoten in kunst

in de klas keek hij stug de andere kant uit
wilde zijn vriendje niet meer zien
keurde hem geen blik waardig
die smeerlap heeft hem er mooi bijgelapt
wat zou hij ervoor gekregen hebben
hoe komt hij nou van dit alles af
het kleeft hem meer aan dan hem lief is
aan het verliezen is hij dit ranzige potje schaak
en het eind is nog lang niet in zicht

toen is hij naar de oom van die oom gesloft
steeds meer werd er van hem verwacht
en er bleken nog veel meer ooms te zijn
dan weer hiernaartoe, dan weer daar
gelaten heeft hij zich eraan onderworpen
slecht werden zijn verdiensten
maar er is geen enkele weg terug
hij weet zich het laagste van het laagste
een hoerenjong en een flikker
hoe walgt hij van dat homoseksueel gedrag
maar hij heeft het te slikken
al hun zaad te slikken
van achteren op te nemen in zijn jongenslijf
tot het zit in zijn bloed
hij is niet meer van zichzelf
tot in het diepste inwendige geïnfecteerd
voorgoed reddeloos verloren
zijn ouders bekommerden zich nooit om wat hij uitvrat
waar hij zo lang was gebleven
hebben er zelfs nooit naar gevraagd
nimmer zouden ze hem missen

lotgenoten in kunst

toen hebben ze hem naar de grote stad gebracht
voorgoed ingekluisterd in dat grote duistere pand
zijn suikeroompjes verzorgden hem goed
ook al zijn oudere en jongere lotgenoten
hij leerde onvoorwaardelijk altijd ja te zeggen
met een innemende glimlach op zijn gezicht
klanten kwamen en klanten gingen
kozen uit wie ze wilden hebben
telkens moesten zij specifiek mij hebben
want ze waren direct verliefd op zijn onnozel jongensgezichtje
die kuiltjes in zijn wangen
die stralende en smekende oogjes
en zijn pronte billetjes

maar angst doortrok zijn gehele lijf
als een klant daar vele honderdjes neertelde
aldus alles met de jongen wilde doen
wat hij maar wenste
zo spartelnaakt als hij was
werd hij bij zijn pols meegesleurd
naar een van die vele deurtjes geloodst
in het halfduister staarden hem daar allerlei toestellen aan
waarop hij hem dan vast zou binden
de gehele muur hing vol met geheimzinnige tuigjes
en allerlei bizar gereedschap

lotgenoten in kunst

neergelegd werd hij op die lange tafel met een traploper eroverheen
een spreidstang tussen zijn enkels geplaatst
en daaraan alsmaar verder omhoog gehesen
wanhopig balanceerde hij op zijn handen
ondersteboven gegaffeld wist hij zich
liet hem in handstand lopen over die kleurige loper
alsmaar heen en weer
tenslotte heeft hij hem vakkundig doorgeseld
op alle intieme plekken aangetast
wat er daarna met hem gebeurd is
is hij glad vergeten

hoe lang hij hier gewoond had weet hij niet
met zijn lotgenoten sprak hij weinig
alles wat er gezegd zou moeten worden
is reeds lang uitgesproken in hun hart
die wonden en striemen van hem en de anderen
die spraken immers meer dan voldoende
alle dimensie hielden op te bestaan
morgen, gisteren en vandaag
wat is vies, wat is lekker
wat is pijn, wat is lust
wat is het onderscheid tussen vals en eerlijk
goed en slecht
hij bekommerde zich er niet meer over
aan niets wenst hij nog te denken
getuimeld is hij in de trechter van een dode vulkaan
totdat hij meedogenloos te pletter slaat
uiteenspat op haar bodem

lotgenoten in kunst

eens kwam er een jongen binnen
die niet hetzelfde was als de anderen
oprecht en zuiver van hart is hij gebleven
heeft zich diep over ons bekommerd
wij zagen hem aan
zagen zijn gezicht aan
onze verwijten over waarom God dit alles toelaat
niet ingrijpt in onze ellende
stierven geluidloos weg op onze tong
uit zijn diep ernstige ogen sprak hoop en vertrouwen
als een anker, dat onze ziel heeft getroffen
daarna hebben we hem nooit meer gezien
maar we zagen elkander aan
en begrepen wat hij ons met zijn hart had toegezegd

toch is er nog hoop
hoop bij zijn Vader
Die ook onze Vader is gebleken
Die uit liefde zelfs Zijn enige Zoon niet gespaard heeft
om ons allen eens uit te redden
ons te plaatsen op Zijn koninklijke troon
die immense troon vol van Zijn heerlijkheid en glorie
om met Hem de maaltijd te houden

lotgenoten in kunst

wij alles zullen in ere hersteld zijn
en veel meer dan dat
vreugde zal Hij in onze harten bereiden
dat heeft Hij laten weten door Zijn jongen
die Hij tot ons uitgezonden had
toen wij in al onze ellende verkeerden
en onze belagers zal Hij veelvoudig vergelden
voor alles wat zij ons hebben aangedaan

Zijn liefde is overstelpend gebleken
aan het kwade zal nimmermeer gedacht worden
de tranen heeft Hij voor eeuwig uit onze ogen gewist

 

1. Gevolgen misbruik door anderen || 2. Schandjongens || 3. De ontering van het geslacht || 4. Dwangmatig handelen || 5. De oom van de oom || 6. Al die kinderen van de rekening || 7. Verruild || 8. Dan maar verguisd || 10. De essentie van de eerste keer || 13. Eenzaamheid || 14. Satanisch ritueel misbruikt||

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

© 2016 / 'Een Jongen' / Stichting Klokk.
Kopiëren, (her-)publiceren, al dan niet in gewijzigde vorm, van de inhoud van deze website: te weten tekst, beeld, geluid en video is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

> Terug naar de overzichtspagina