lotgenoten in kunst

 

Lotgenoten in kunst | Terug naar Index >

5 fragmenten || Muziek, tekst, grafisch werk || Auteur: 'Een Jongen'

 

1. Gevolgen misbruik door anderen || 2. Schandjongens || 3. De ontering van het geslacht || 4. Dwangmatig handelen || 5. De oom van de oom || 6. Al die kinderen van de rekening || 7. Verruild || 8. Dan maar verguisd || 10. De essentie van de eerste keer || 13. Eenzaamheid || 14. Satanisch ritueel misbruikt||

De ontering van het geslacht

 

eens waren velen massaal weggevlucht
die straling mocht ook hen eens doden
huizen en steden verlaten
geen spelend kind meer in de straten
stoplichten stonden voor joker temidden van het lege niets
een ramp voor al wat leefde
verworden tot een kale woestenij
vogels trokken er niet overheen
alle grond voorgoed ontwormd
uit de rupsepop een kromgetrokken vlinder
vertwijfeld fladdert zij naar de juiste bloem
staart aan staart wordt de paring voltrokken
wat uit die eitjes komt is niet veel soeps

na jaren keerde een eerste kolonie terug
de dodelijke straling was geweken
ze konden hun ogen niet geloven
steden volledig overwoekerd door het groen
een overweldigende bloemenpracht
het reeënjong vluchtte niet voor hen weg
nog nooit had zij een mens aanschouwd
vrolijk twinkelerende vogels van allerlei soort
de natuur had dit meer dan overleefd
een ware voortplantingsplaag

lotgenoten in kunst

en de jongen begreep
zo heeft zijn Vader het bedoeld
zich vermenigvuldigen moest al het leven op deze aarde
het geslachtelijke legde Hij hierin centraal
het vrouwelijke tegenover het mannelijke
twee elanden bevochten elkander om het vrouwtje
hun geweien raakten daartoe bijkans in elkaar verstrengeld
fier wappert een wulpse struisvogel met zijn vleugels
die talloze ogen op die pauweveren brengen het vrouwtje in vervoering
gelijk het opgerichte metaalgroene schild van het pronkende spinnetje
twee futen spelen met elkander de paringsdans
altijd verlopend volgens een vast patroon
met alles wat helblauw is bouwt de prieelvogel het nest

tenslotte wordt alles gevolgd door de paring
regenwormen leggen zich daartoe om en om
om elkander te bevruchten en bevrucht te worden
de wijngaardslak kiest voor de mannetjes- of vrouwtjesrol
bij het neotrogla-insect heeft het vrouwtje een zuigpenis
neemt daarmee het zaad uit de schede van haar mannetje in haar op
libellen paren in de tandemhouding
het zeepaardmannetje broedt in zijn buik de eitjes van zijn vrouwtje uit
oorwurmen hebben een reservepenis wanneer hun eerste afbreekt
de roede van de bonenkever bevat talloze vervaarlijke weerhaken
de eendemossel heeft er eentje die veel groter is dan hemzelf
de lange penis van de eend ziet eruit als een kurketrekker
wringt daarmee al het zaad van zijn voorganger uit de schede
bepaalde spinnemannetjes binden hun vrouwtje voor de daad vast
opdat zij hem na de bevruchting niet verslindt
de diepzeeoctopus schiet met zijn kanon van verre op zijn vrouwtje
haar gehele lijf diep getorpedeerd met al zijn zaad

lotgenoten in kunst

hoe bizar heeft zijn Schepper die voortplanting wel niet ingericht
tot een waar feest heeft Hij dit gemaakt
de zinnelijkheid, het voorspel en de paring
ongeslachtelijke voortplanting blijkt een grote zeldzaamheid te zijn
ook de mens had Hij zo kunnen maken
uit een luikje - ploep - komt diens nakomeling voort
het geslachtelijke met de lust had Hij geenszins hoeven te maken
maar Hij formeerde het mannelijke naast het vrouwelijke
het gevende naast het nemende
het uitwendige naast het inwendige
tot een aanvulling van elkander
om samen tot één geheel te zijn
een omstrengeling in liefde en hartstocht

ook in hun werk voor hun nageslacht is deze verdeling gebleken
bij die traditionele volkeren van weleer is dat overduidelijk te zien
nooit verwisselt de man de rol van de vrouw met de zijne
met zijn kornuiten trekt hij erop uit op jacht
in ver gelegen gebieden is hij te vinden
zijn vrouw verblijft in of rondom haar hut
altijd bezig met haar aanklevend kroost
haar man keert weder met een rijke buit
alles wenst hij voor haar en hun kroost te vervaardigen
regelt het dorpsleven met al zijn vrienden

daar
een dansende groep opgedoste jongens na hun inwijding tot man
om hun eveneens opgedoste meisjes in te palmen
daarna trekken zij beiden zich terug in hun hut
na negen maanden een heuse geboortegolf in hun dorp

lotgenoten in kunst

niets vreemds vindt de jongen aan dat geslachtelijke
alles heeft zijn Schepper uitmuntend gemaakt
in wellust komt die innige omhelzing vanzelf tot stand
gevolgd door de ontmaagding
altijd vindt zijn zaad een vruchtbare voedingsbodem in zijn geliefde
louter zo heeft zijn God dat bedoeld
zo had het altijd moeten blijven

maar sinds de mens is
is daar goed de klad in gekomen
dat is niet louter iets van deze tijd
al sinds mensenheugenis paren mensen met beesten
of wordt een man door zijn makker van achteren benaderd
zijn vrouw heeft de maandelijkse stonde
inhouden wil hij zich niet langer
dan moet die buurjongen er maar aan geloven
naar de gewoonte in zijn dorp
vol wellust druipt zijn speeksel op diens schoudertjes
dat verbijsterde snoetje drukt hij maar weg in het kussen
en volvoert zijn vreselijke daad

lotgenoten in kunst

opnieuw lopen de tranen bij de jongen over zijn wangen
ach wanneer krijgt hij eindelijk rust
waarom moet alles toch zo verlopen zoals hij dat ervaart
die eikel zo groot als een pruim past nauwelijks in zijn mond
steeds weer die felle steken in zijn achterste
gaat bijkans over zijn nek van die rotte adem
naar zijn stijve piemeltje kijkt hij nimmer om
in al zijn opgerichtheid staat die toch mooi voor joker
nee hij begrijpt er geen snars van
zijn alle mannen dan zo zoals zijn belager
is dat het dan wat de mens ervan gemaakt heeft
hij walgt van het verschijnsel mens
en van zichzelf
want zijn wellust kan hij niet voor hem verbergen
nog even
en dan zoekt hij zijn meester vanzelf weer op

maar tenslotte heeft hij alles begrepen
zo heeft zijn Schepper het nooit bedoeld
bij al die dieren draait het altijd om de voortplanting
de lust gaf Hij erbij om dat uitstekend te doen verlopen
telkens opnieuw moet er gepaard worden
opdat de gehele aarde vol worde van Zijn schepsels
daar kan toch niets verkeerds aan wezen

lotgenoten in kunst

maar de mens zo gewiekst als hij is
splitste de wellust af van de voortplanting
de vrouw heeft nauwelijks meer te letten op haar maandstonden
kan zich nu vrij rondbewegen overal
de werkvloer toebehorend aan de man heeft zij betreden
zwangerschap beschouwt zij als een last in plaats van een zegen
haar enig kind reikt zij niet meer de borst
maar haar man moest die dat flesje maar geven

en voorts spat overal de wellust van hen af
perversiteiten in allerlei maten en soorten
tot sadisme en masochisme toe
meester en slaaf
overheersen en uiterste onderdanigheid
overal vloeit dat kostbare zaad doelloos weg in de goot
of in andermans kont of mond
nooit komt het meer tot een bevruchting

lotgenoten in kunst

intens bedroefd wendt zijn Vader Zich van dat alles af
wenst dit niet meer met lede ogen te hoeven aanschouwen
met liefde gaf Hij de mens een machtig geschenk tussen diens benen
maar zij hebben dat gruwelijk ontwijd en onteerd
nooit hebben ze Hem ervoor bedankt
ook in de kerk wordt er preuts nooit over gesproken
Hij balt Zijn vuisten
dat kan zo niet langer doorgaan

maar Zijn jongen vaardigde Hij af tot al die kinderen
die door de geilheid van die grote mensen overmeesterd werden
het meest wel tot die stelselmatig misbruikte schandjongens
ja die allen moeten uitgered worden een voor een
in ere hersteld
en meer dan dat
geen enkele volwassene echter gaat geheel vrijuit voor Hem
grote gezinnen worden er immers niet meer gevonden
en hun weinige kinderen maakten zij tot een kind van de hel
de opvoeding daarvan hebben zij uitbesteed aan derden
het broodnodige en veelzijdige spelen verleerd
ALS EEN KIND NIET FATSOENLIJK KAN SPELEN
NOOIT GROEIT HET UIT TOT EEN VOLWAARDIGE VOLWASSENE
aldus hebben de ouders de toekomst van de mensheid vermoerd

lotgenoten in kunst

vervreemd is de mens van zichzelf
en van God
Hem treft geen enkel verwijt
meer dan uitstekend had Hij immers alles gemaakt
tot het bizarre toe
bij geen enkel mens zou dat zelfs maar opgekomen zijn

 

1. Gevolgen misbruik door anderen || 2. Schandjongens || 3. De ontering van het geslacht || 4. Dwangmatig handelen || 5. De oom van de oom || 6. Al die kinderen van de rekening || 7. Verruild || 8. Dan maar verguisd || 10. De essentie van de eerste keer || 13. Eenzaamheid || 14. Satanisch ritueel misbruikt||

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

© 2017 / 'Een Jongen' / Stichting Klokk.
Kopiëren, (her-)publiceren, al dan niet in gewijzigde vorm, van de inhoud van deze website: te weten tekst, beeld, geluid en video is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.

> Terug naar de overzichtspagina