lotgenoten in kunst

 

Lotgenoten in kunst | Terug naar Index >

5 fragmenten || Muziek, tekst, grafisch werk || Auteur: 'Een Jongen'

 

1. Gevolgen misbruik door anderen || 2. Schandjongens || 3. De ontering van het geslacht || 4. Dwangmatig handelen || 5. De oom van de oom || 6. Al die kinderen van de rekening || 7. Verruild || 8. Dan maar verguisd || 10. De essentie van de eerste keer || 13. Eenzaamheid || 14. Satanisch ritueel misbruikt||

De essentie van die eerste keer

 

het ongemak overkroop de jongen
een onverklaarbare onrust diende zich in hem aan
de deur die op de knip werd gedaan
de telefoon uitgedaan
de gordijnen dichtgeschoven
de zoetfluwelen stem die hem toefluisterde
de lichamelijke en geestelijke nadering van het onheil
dat grote lijf dat heel zijn blikveld bedekte
die klamme hand op zijn schouder

heel zijn oude wereldbeeld viel in duigen
onherstelbaar in diggelen
die man die zich voor hem geposteerd had
getransformeerd tot een ander
het masker dat afgevallen was
een poort die zich opende
een blik op een andersoortige waarheid
de nieuwe werkelijkheid
een rare chinees bleek die vent
het onbekende legde die in zich bloot
sindsdien is hij elke volwassene zo gaan zien
weet wat er in hen allen schuilt
al dragen zij wel honderd maskers
hun naakte aanschijn houden zij niet voor hem verborgen
een fraaie voorgevel voor een krakkemikkig pand
alles is open en direct voor hem

gewend had die kerel zich tot het centrum
het absolute midden van zijn jongenslijf
iets dat tot dusverre onbelangrijk is geacht
verborgen is geweest
open ging die bovenste knoop
het kartelend geluid van de rits
de verpakking werd voorzichtig omlaag geschoven
daar stond hij dan
rillend als een espeblad
open en bloot voor diens aanschijn
als een gebakje klaar om verorberd te worden
zijn hoofdje telde niet meer voor hem mee
het bekkengedeelte diende zich aan
waar benen en buik elkander ontmoetten
het centrale punt van heel zijn lichaam
waar zijn God de voortplanting geregeld heeft
het daartoe uitmuntend toegerust heeft
wordt door die wilde ogen gretig aanschouwd
en in orde bevonden
welk een vreemde lichtjes in die kijkers
oogjes als schijfjes worst
wat gaat er nu gebeuren
geheel nieuw is dit alles voor hem
voorbij is de oude wereld
die oude vertrouwde wereld
zij is niet meer

sindsdien begrijpt de jongen goed wat daar zit
al zit heel zijn waarneming besloten in zijn hoofd
en is zijn denken gezeteld in zijn schedel
waar alles om draait zit toch daar beneden
dat zich sindsdien als heer en meester heeft opgesteld
ook zijn hoofd daaraan ondergeschikt heeft gemaakt
de gehele dag schreeuwt zijn geslacht om aandacht
daar moet dan aan voldaan worden
telkens moet hij er weer aan voelen
en wenst bekeken te worden van alle kanten
de jongen beseft
alle volwassenen hebben zo'n centraal lichaamsdeel
bij de mannen wel het meest waarneembaar
dat altijd haantje de voorste speelt
ook al wordt dat ruiterlijk ontkend
gedaan alsof het nauwelijks bestaat

maar dit is de wereld van de schijn
onder elke bodem zit weer een andere bodem
die hij als een artisjokbloem geraffineerd afpelt
voor hem is alles sindsdien open en onbedekt
alles draait tenslotte steeds weer om dat geslacht
die fallus of lingam
die aanbeden en verheerlijkt moet worden
voldaan moet worden aan haar onverzadigbare lusten
of die nu naar binnen voert in een schede
of zich laat strelen, masseren en kietelen
alle hartstochten laat opdrijven tot het uiterste
na haar explosie volgt er een zalige rust
tot de volgende zinnelijke bui zich aandient

maar op allerlei wijzen wordt de essentie hiervan verbloemd
dit is de wereld van de schijn
van de dubbele moraal en valse illusies
vol mythen en drogredenen
met verbijstering heeft de jongen moeten erkennen
dat de mens dit alles niet voldoende bewust is
maar zichzelf heerlijk laat bedotten door de ander
politicus of arts, pastor, kunstenaar of wetenschapper
doen alsof zij de waarheid in pacht hebben
waar niet aan getwijfeld mag worden
maar zijn zij zelf wel hun toneelspel bewust
weten zij zich soms de toneelspeler op dat podium

neen, weinigen beseffen hoe groot het bedrog is
het echte is immers voorgoed ondergesneeuwd
de leugen regeert als een dwingeland
de waarheid zwijgt in alle talen
het ergste is, zij weten het niet
rennen verwoed alle onbelangrijkheden achterna
maar wat van belang is wordt nimmer doorzien
zelfs niet tot in het minste

de sociale scherpte van de jongen is enorm
ziet direct, als de ander hem bedriegt
met zijn listen hem om de tuin wil leiden
en dan nog meent, dat hij dat niet doorheeft
gewiekst speelt hij dat hele spelletje mooi mee
maar als hij inzage vraagt in de geheime dossiers
ziet hij heel hun vuile spel voor ogen
ach, hij wist het wel reeds lang
maar het aanschouwen van als dat fraais bezorgt hem kippevel
hoe lang moet dat nog doorgaan
waarom kan hij er niet uit weg
is hij nu echt de enige
die dit alles doorheeft

en hij beseft
daarom was die eerste keer zo doordringend
omdat daarmee de essentie van alles werd blootgelegd
de echtheid, zuiverheid en schoonheid van zijn geslacht
dat zijn Schepper toch meesterlijk heeft ontworpen
in geen enkel mens zou zoiets zelfs maar opgekomen zijn
dat geslacht in al haar volheid
dat steeds heel zijn ziel, geest en gemoed met zich meesleept
dat als een hartje-in-het-klein pulserend klopt
het kostbare levenselixer door zich heen pompt
gelijk zijn hart het bloed
en gelijk de longen de levensgeest doet uitgaan
als de adem die hij in- en uitademt
gelijk de bijbel dit ook aangeeft
het getuigenis van de levensgeest
de adem en het bloed en het water
dus de geest door God geschonken
en het bloed en het zaad
hun getuigenis is eenstemmig
want de longen die op het hart-in-het-groot lijken
kloppen heftig tezamen met het hart en de eikel
als de levensgeest in extase erdoorheen voert
als de man zijn vrouw bezadigt
en nieuw leven in haar schoot doet ontstaan
zo en niet anders heeft zijn Vader het bedoeld
daar is geheel niets verkeerds aan
de jongen vindt dit prachtig en opwindend
gewoonweg schitterend en subliem

maar de mens heeft daar een janboel van gemaakt
ook toen die smeerlap hem meegetroond heeft
de deur op de knip deed
de telefoon uitschakelde
de gordijnen dichtschoof
en zijn broekje omlaag deed
om het centrale deel van zijn lijfje te aanschouwen
te onteren en ontwijden
dit is nooit en nimmer te herstellen
want de eerste keer is iets eenmaligs
een andere eerste keer is er niet
zeer groot is het kwaad
dat deze kerel bij hem heeft aangericht
nimmer zal zijn Vader dat vergeven
vreselijk zal Zijn oordeel zijn

 

1. Gevolgen misbruik door anderen || 2. Schandjongens || 3. De ontering van het geslacht || 4. Dwangmatig handelen || 5. De oom van de oom || 6. Al die kinderen van de rekening || 7. Verruild || 8. Dan maar verguisd || 10. De essentie van de eerste keer || 13. Eenzaamheid || 14. Satanisch ritueel misbruikt||

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

© 2016 / 'Een Jongen' / Stichting Klokk.
Kopiëren, (her-)publiceren, al dan niet in gewijzigde vorm, van de inhoud van deze website: te weten tekst, beeld, geluid en video is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

> Terug naar de overzichtspagina