26 juni: Symposium trauma en dissociatie: actief voor een krachtiger maatschappelijke aanpak

dissociatie

 

Op 26 juni vindt een symposium plaats dat de maatschappij beter moet informeren over het vrijwel verloren kinderleven na trauma en dissociatie.

Ook voor artsen, docenten en studenten – stagiaires -  van universiteiten/ziekenhuizen  willen we dit symposium toegankelijk maken. Voor groepen studenten is het tarief op 79 euro per persoon gesteld. Andere tarieven vindt u in de folder net als alle overige informatie. Zie ook de websites:

www.kindertrauma.nl of www.dondersteuning.nl

Ik hoop dat deze informatie bij de artsen, docenten en studenten terecht komt want zij zijn voor de toekomst een deel van de oplossing voor dit intense kinderleed. Van twee universiteiten wordt voor dit unieke symposium – meer doelgroepen bijeen gebracht – een bijdrage geleverd. Een kinderarts staat op het Comitie van Aanbeveling.

Voor meer informatie:
tel. 070-3623530 / 06-17760926

Hartelijke groeten en ik hoop van harte dat u kans ziet deze informatie bij de juiste personen te bezorgen. In het belang van het kind.

Ankie Driessen

 

 

Afgelopen november hoorde ik op een congres over kindermishandeling van verschillende kanten dat mijn boek 'Je zult maar net dat kind zijn...', over trauma en dissociatie, een 'breekijzer'’ kan zijn voor maatschappelijke bewustwording.

Omdat de cijfers er niet om liegen en enorm veel kinderen met zware problemen kampen vaak zonder dat ze het kunnen aangeven, is een kentering noodzakelijk.

Al lange tijd is men het erover eens dat de ernst van de problematiek beter en duidelijker moet doorklinken in de maatschappij waardoor kinderlevens gered kunnen worden. Tot op heden weten de burgers hier onvoldoende van. Hooguit incidenteel komt informatie naar buiten waar het kind nauwelijks iets aan heeft. Het mag niet langer verborgen blijven dat een kind na trauma en dissociatie meestal een slecht leven tegemoet gaat.

Daarom wil het congres op 26 juni in Utrecht in actie komen om hierin verandering te brengen. De ggz, het onderwijs, de sport en een afvaardiging namens ouders zijn deze dag bijeen omdat het iederéén aangaat.

Ik nodig ook u van harte uit op 26 juni om deze verandering op gang te brengen. En ook daarna, waar het kan. Enthousiaste sprekers belichten vanuit verschillende invalshoeken het thema trauma en dissociatie en zorgen voor een indringend maar uiterst origineel dagprogramma. Net als de methodiek die deze dag wordt toegepast; samen zorgen ze voor de start van een broodnodige omwenteling. Dagvoorzitter is prof.dr. Dirk de Wachter, psychiater. Helpt u mee dit congres tot een succes te maken? We heten u 26 juni bijzonder graag welkom zodat veel kinderen een betere toekomst krijgen. Een Comité van Aanbeveling is spontaan opgericht om ook steun te geven.

Tot ziens op vrijdag 26 juni in Utrecht!

Ankie Driessen
Auteur 'Je zult maar net dat kind zijn...'

Download de folder