Interview-kandidaten gezocht

truska bast

 

Wie wil voor oral history-project vertellen over zijn/haar internaatstijd tussen ± 1950 en 1970?

 

 

De laatste tijd heeft seksueel misbruik op rooms-katholieke internaten veel aandacht gekregen in de media. Dat is begrijpelijk, maar het aandachtsgebied is vaak beperkt. Als schrijver en onderzoeksjournalist ben ik geïnteresseerd in het totale ‘systeem’ waarin deze en andere, meer ‘alledaagse’ vormen van machtsuitoefening konden plaatsvinden. Ik wil bijvoorbeeld graag weten hoe het dagelijks leven was georganiseerd, welke regels en voorschriften er golden, en hoe er beloond werd en gestraft en wat de rol van religie was.

Ik ben op zoek mannen en vrouwen die tussen ± 1950 en 1970 ten minste drie jaar op een rooms-katholiek internaat hebben gezeten en bereid zijn om over hun persoonlijke ervaringen te vertellen in één of twee interviews van ± 1,5 uur (of langer wanneer dat wenselijk/mogelijk is).

Het kan zijn dat u de dupe bent geworden van (seksueel) machtsmisbruik. Of misschien wist u dat anderen op uw internaat daarvan de dupe werden, en was u daarvan getuige. Maar ook als u (overwegend) positieve herinneringen hebt aan die tijd bent u van harte welkom om over uw ervaringen te vertellen. Nogmaals: het gaat om het gehele systeem, met alle positieve en negatieve aspecten.

De interviews maken deel uit van een oral history-onderzoek onder supervisie van UvA-hoogleraar Selma Leydesdorff. Het onderzoek zal leiden tot een boek dat bij uitgeverij Nieuw Amsterdam verschijnt. In het boek is uiteraard uw anonimiteit gewaarborgd.

Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u een e-mail sturen naar: truska.bast@gmail.com.

Vermeld daarin het internaat waarop u heeft gezeten, wanneer dat was (minimaal 3 jaar) en uw telefoonnummer, dan neem ik contact met u op. Op grond van een telefonisch voorgesprek zal selectie worden gemaakt van de vertellers (maximaal 12 mannen en 12 vrouwen).

Truska Bast