De Paus en kindermisbruik

Vangheluwe

De paus verklaart (zie links hieronder) dat hij een gerust geweten heeft. Hij zegt ook dat kindermisbruik een ziekte is. Of hij zegt dat het de duivel is die in die priester werkzaam is.

Link: religion.orf.at/stories/2824747

Link: Pope says 'at peace' confronting Vatican corruption, sex abuse

… waaruit we dan moeten afleiden dat die priester die kinderen misbruikt er niets kan aan doen? Dat het de fout is van de duivel of als gevolg van een ziekte?

Rik Devillé, 09.02.2017