VPKK BEZORGT ALLE SLACHTOFFERS EEN SLECHTE DAG!

klokk

De geplande vergadering met de Commissie HEG gisteren 26 mei 2014 met alle lotgenoten organisaties werd gestart met een treurige mededeling:

"Het VPKK wenst niet aan een tafel te zitten met KLOKK en MCU. Hun genderspecifieke benadering zou er onder lijden". VPKK had de Commissie HEG gevraagd om een apart vergadermoment. Apart is het in deze tijd zeker, dat de discussie over de belangen van lotgenoten inmiddels gevoerd wordt langs de scheidslijn man/vrouw.

Voor KLOKK en ook MCU staat de behartiging van de belangen van lotgenoten centraal, ongeacht of het jongetjes of meisjes waren destijds. Voor lotgenoten opkomen vergt eensgezindheid. De RKK heeft altijd een talent gehad voor "verdeel en heers". In het VPKK heeft de kerk dus een belangrijke bondgenoot.

Het moet lotgenoten niet worden aangewreven dat zij alleen "slachtoffer" zijn. Zij zijn ook overlevers, die met veel inspanningen nog overeind zijn gebleven. Die "overlevers" hebben juist een eensgezind front van lotgenotenorganisaties nodig, één front dat oog heeft voor en werkt aan stappen tot herstel en het herinrichten van ieders leven na de erkenning.

Daarom is het een slechte dag als één lotgenotenorganisatie zo opzichtig afstand neemt van de andere organisaties. Het is teleurstellend dat keer op keer pogingen om gezamenlijk op te trekken stranden omdat het “sekse specifieke” in het misbruikdossier hierdoor een eigen leven is gaan leiden.

Het "in het isolement zit onze kracht" denken is niet meer van deze tijd en zeker niet in het belang van ons, lotgenoten!

Overigens is het gesprek met de Commissie HEG zeer nuttig geweest omdat blijkt dat er veel voorwerk is verzet om alles dossiers waarin sprake is van fysiek misbruik boven water te krijgen. Het aantal gevonden dossiers is veel talrijker dan eerder werd verondersteld. Wij (KLOKK en MCU) hebben er op gewezen dat de informatie naar de melders van groot belang is omdat veel mensen niet begrijpen wat er gebeurt.

Ook het element van "erkenning" verdient nog extra aandacht. Niet iedereen is namelijk door de commissie persoonlijk gehoord.

Dat bijna alle dossiers inmiddels zijn bekeken en de komende weken worden beoordeeld is nauwelijks bekend. Dat half juni de eerste brieven de deur uit gaan is verheugend, omdat het lange wachten dat iedereen kent van de klachtenprocedure, daarmee wordt vermeden.

Wij hopen op korte termijn een info bulletin van de Commissie HEG op onze website te kunnen plaatsen.

Reacties: guido@klokk.nl

Zie ook: www.bertsmeets.nl