SLUITING MELDINGSMOGELIJKHEID

klokk

Per 1 juli kun je je misbruik niet meer melden, en na 1 oktober kun je je klachten niet meer indienen.
KLOKK heeft vorig jaar november daarmee ingestemd omdat de Congregatie van de Geloofsleer de in Nederland opgezette klachtenregeling zou willen stilleggen. Door tijdens het Ad Limina bezoek een datum te noemen zou de kou uit de lucht gehaald kunnen worden.
Inmiddels had de nieuwe paus zich constructiever opgesteld door positieve uitspraken inzake de aanpak in Nederland en vooral de noodzaak zorgvuldig om te springen met de slachtoffers.
Wij denken dat dit een nieuw licht werpt op de noodzaak tot een totale afsluiting van de mogelijkheid tot melden.
Immers, het is niet de slachtoffers te verwijten dat het zolang geduurd heeft voordat alle narigheid naar buiten kwam.
De perverse zwijgcultuur heeft decennia lang kinderen verhinderd te spreken over wat hun was aangedaan!
Het heeft kinderen en ouders uit elkaar gedreven. Het heeft families uit elkaar gedreven. De kinderen van toen die niet geloofd werden, worden vaak nu nog niet geloofd als zij een klacht indienen, zij worden voor een tweede maal beschadigd.
Omdat het herstel van al dit leed een morele plicht is, kan het niet zo zijn dat iemand die na lang wikken en wegen zijn ellende wil delen en erkenning wil voor wat hem is aangedaan, nergens terecht kan.
Het proces van erkenning is niet afhankelijk van het bestaan van het Meldpunt of een Klachtcommissie, als de Stichting B&T de boel wil sluiten prima. Melders zouden dan via KLOKK hun weg kunnen vinden naar bijv. herstelbemiddeling of zolang er nog een klachtencommissie is (en die is er ook in 2015 nog) naar de klachtencommmissie.
Wanneer we die weg kiezen is sprake van een win win: ruimte voor de slachtoffers en ruimte voor de RKK om zijn morele plicht te blijven vervullen richting slachtoffers.
Dat is dus ons voorstel tot uitvoering.
De RKK kan laten zien dat het niet begonnen was om een administratieve afwikkeling, maar om het inlossen van een morele schuld jegens al die kinderen wier leven geruïneerd is door het misbruik.
Nu, als overlevers, vragen zij erkenning en steun, niet alleen formeel, maar vooral warm en menselijk...