SLOTACTIE KLACHTENVERWERKING

klokk

Er dreigt een pijnlijke erfenis te ontstaan in de hele klachtenverwerking.
Wie geen steunbewijs heeft kunnen produceren ziet zijn klacht ongegrond verklaard.
Feitelijk wordt je weer niet geloofd.
KLOKK heeft de voorzitters van de BC en KNR gevraagd niet te wachten tot de laatste klachtenzaak is afgewikkeld (in 2015) om de slotactie uit te voeren.
KLOKK heeft ook gevraagd aan de beide voorzitters van BC en KNR om te formuleren wat slachtoffers mogen verwachten, zodat het geen dooie mus blijkt te zijn.

Voor KLOKK wordt de "SLOTACTIE" mogelijk de belangrijkste activiteit in het hele proces. Wij hebben altijd gesteld dat de klachtenregeling belangrijke weeffouten bevat waardoor mensen opnieuw beschadigd worden.
Dit wordt daarom een belangrijkste herstelactie.

KLOKK wil dat slachtoffers met een geloofwaardig verhaal erkenning krijgen. Wij denken dat dit voor 100-150 mensen speelt.
KLOKK is al gestart met een analyse van de zaken die zijn afgewikkeld. Door ons eigen onderzoek willen we niet afhankelijk zijn van de RKK bij de bepaling van de groep die ervoor in aanmerking komt.

Als je zelf meent voor deze slotactie in aanmerking te komen Neem contact op met ons en mail ons je contact gegevens, je aangeklaagde en de dossiernummers, dan kunnen we extra aandacht aan jouw zaak besteden. Naar secretariaat@klokk.nl