klokk
DE AANMELDTERMIJN SLUIT OVER klokk rss feed oproepenklokk rss feed

WELKOM OP DE KLOKK WEBSITE

 

 

 

Het KLOKK secretariaat is gesloten op: 3 april (Goede Vrijdag), 6 april (2e Paasdag), 27 april (Koningsdag), 14 mei (Hemelvaart) en 15 mei, 25 mei (2e Pinksterdag).

*** IN DE GOEDE WEEK: DE WEG NAAR DEEMOED >

*** ZEER DRINGENDE OPROEP STEUNBEWIJS / INFORMATIE >

*** DIT IS DE DAG (EO) || MISBRUIK IN DE MISSIE >

*** EEN NIEUWE GELUID || POST IT! VAN 21 MAART >

*** PEDOFIELE PATER WERKT NOG STEEDS MET KINDEREN >

*** UITNODIGING LOTGENOTENBIJEENKOMST 25 APRIL 2015 >

*** PERSBERICHT >
De voorzitters van de Bisschoppenconferentie, KNR, KLOKK, VPKK en MCU roepen mensen die als minderjarige slachtoffer werden van seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk, op zich voor 1 mei 2015 te melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.
Klik hier om het persbericht te lezen [PDF] >

*** HOEZO COUNT DOWN? >
Vorig jaar al heeft KLOKK aangegeven dat wij vinden dat de RKK een blijvende morele verantwoordelijkheid heeft naar de slachtoffers om naar hun verhaal te luisteren, te erkennen wat hen is aangedaan, spijt te betuigen over de grote gevolgen die dit heeft gehad. Klik hier om verder te lezen... >

** Voor wie een klacht heeft ingediend, maar niets meer heeft gehoord > voor wie nog geen klacht heeft ingediend > voor wie kennis draagt van misbruik > tot 1 mei kun je misbruik melden, tot 1 augustus een klacht indienen… Lees meer >

*** RSS FEED ALLE NIEUWS-ITEMS (incl. oproepen) klokk rss

*** RSS FEED ALLEEN OPROEPEN STEUNBEWIJS rss oproepen

** GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG (BLOG) >

*** OPROEPEN STEUNBEWIJS / LOTGENOTEN >

* LOTGENOTEN ZOEKEN LOTGENOTEN >

* AFHANDELING VAN GEWELDSZAKEN >

* NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 >

ONZE BLOGS OP POST IT! >

OPROEP DONATIE POOLSE LOTGENOTEN VIA "NL4PL" >

ALS IK DE LIEFDE NIET HEB | REMY JACOBS >

NIEUWE RUBRIEK: UIT DE DOOFPOT >

OPROEP: SUICIDE NA MISBRUIK / GEWELD >

ACTUELE BERICHTEN >

Informatie slachtoffers aanmeld systeem | informatie over aanmelden >

Informatie voor belangstellenden >

Belangrijke informatie voor daders / getuigen van misbruik, en onze digitale biechtstoel >

* KLOKK zoekt een redacteur voor onze nieuwsbrief! Belangstelling? Mail naar: secretariaat@klokk.nl

Het bestuur van de Stichting KLOKK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van oproepen tot steunbewijs geplaatst door gebruikers van deze website.

ZOEK